Tengen Bilişim Teknolojileri

Yenilikçi Çözümler

[javascript protected email address]

Veri Madenciliği Kütüphanesi

Doğal dil işleme, veri ve metin madenciliği uygulamalarında kullanılmak üzere kurumumuzca geliştirilen, teknolojinin geldiği en uç noktadaki yöntem ve araçların kullanımına izin veren bir orta katman kütüphanesidir.

Uygulama geliştiricilerin kullanımı için tasarlanıp geliştirilmiştir. Uygulama geliştirici, altta yatan algoritma detaylarından soyutlanarak veri/metin madenciliği süreçleri üzerine uygulama inşa edebilir. Girdi teşkil edilecek veriyi, verinin diline uygun ön işlemlerden geçirerek hızlı erişim ve işleme için endeksleyebilir. Endekslenen veri üzerinde seçilen algoritma ve sorgu yöntemleri ile analiz, sınıflandırma, kümeleme, benzetim v.b. işlemleri koşturulabilir. Girdi olarak sağlanan verinin otomatik olarak özetini çıkarıp anahtar kelimelerini belirlenen yoğunlukta sağlayabilir.

Büyük veri kümeleri üzerinde çalışmak gerektiğinde birden fazla nokta üzerinde çalışacak sistemler oluşturulmasına olanak sağlar.

Yayın/haber takibi, bilimsel makale araştırma/sorgu/özet çıkarımı, semantik inceleme ve sorgular, patent takip/araştırması gibi konularda geliştirilecek uygulamalara rahatlıkla altyapı oluşturabilir.

 geri