Tengen Bilişim Teknolojileri

Yenilikçi Çözümler

[javascript protected email address]

KEPHS(Kayıtlı E-posta Hizmet Sağlayıcısı) Altyapı Kurulumu

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli e-posta gönderme şeklidir. Alınan ve gönderilen elektronik postaların, elektronik imza ve zaman damgası ile işlenerek;

  • Gönderi zamanı
  • Gönderici ve alıcı kimlikleri
  • Teslim edilme zamanı
  • İçeriğin bütünlüğü

bilgileri KEPHS(Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı) tarafından 20 yıl süreyle saklanmak zorundadır. Çünkü KEP sisteminin bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin tuttuğu kayıtlar delil mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgelerdir.

devamı

ESHS(Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı) Altyapı Kurulumu

ESHS(Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı), elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileridir. Tanımda da anlaşılacağı üzere sertifika otoritesi olma konusunda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Sertifika hizmet sağlayıcıları açık anahtar altyapısının temel yapıtaşı olup; elektronik ödemeleri yapan ya da gönderen veya diğer temasları gerçekleştiren tarafların kimliklerini onaylayan noter benzeri kuruluşlardır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre isteyen herkes, şartları taşıyorsa ESHS olabilmektedir.

devamı

Açık Anahtar Altyapı Kurulumu

Açık anahtar , iş süreçlerinin elektronik ortamda güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, donanım ve yazılım kriptografik bileşenleri ile uygulamaları düzenleyen politika, yönetmelik, esas ve ilkelerin bütününü oluşturan zengin yapıdır.

devamı