Tengen Bilişim Teknolojileri

Yenilikçi Çözümler

[javascript protected email address]

ESHS (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı) Altyapı Kurulumu

ESHS (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı), elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileridir. Tanımda da anlaşılacağı üzere sertifika otoritesi olma konusunda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Sertifika hizmet sağlayıcıları açık anahtar altyapısının temel yapıtaşı olup; elektronik ödemeleri yapan ya da gönderen veya diğer temasları gerçekleştiren tarafların kimliklerini onaylayan noter benzeri kuruluşlardır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre isteyen herkes, şartları taşıyorsa ESHS olabilmektedir.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları elektronik imza kullanmak isteyen Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı yapacağı bildirimde;

  • Güvenli ürün ve sistemleri kullanmak,
  • Hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek,
  • Teslim edilme zamanı
  • Sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak,

İle ilgili şartları sağladığını ayrıntılı bir biçimde gösterir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yukarıdaki şartlardan birinin eksikliğini veya yerine getirilmediğini tespit ederse, bu eksikliklerin giderilmesi için, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına bir ayı geçmemek üzere bir süre verir, bu süre içinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetlerini durdurur.

ESHS Altyapısı Kurulum süreçlerinde gerekli tüm yazılım ve donanım gereksinimlerinizi karşılıyor ve sürdürebilirlik noktasında deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

 geri