Yenilikçi Çözümler

İşletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında...

Bilgi Güvenliği

KEPHS(Kayıtlı E-posta Hizmet Sağlayıcısı), ESHS(Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı) ve Açık Anahtar Altyapı Kurulumu hizmetleri ile ihtiyaç duyduğunuz Bilgi Güvenliği önlemlerini almaktayız.

Büyük Veri (Big Data)

Çok yer kaplayan ve geleneksel yöntem ve araçlarla işlenemeyen kritik tüm verilerinizi anlamlandırabilir, temizleyebilir, dönüştürebilir ve operasyonlarınızdaki karar süreçlerinize dahil edebilirsiniz.

Veri Madenciliği

Yayın/haber takibi, bilimsel makale araştırma/sorgu/özet çıkarımı, semantik inceleme ve sorgular, patent takip/araştırması gibi konularda geliştirilecek uygulamalara rahatlıkla altyapı oluşturabilir.

Özel Çözümler

Sizlere kısa,orta ve uzun vadeli proje stratejilerini geliştirmelerinde ve en güncel teknolojileri kullanmaları noktasında esnek çözümlerle destekliyoruz. Proje Yönetimi, Yazılım Geliştirme, Veritabanı Yönetimi gibi ihtiyacınız olan alanlarda eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri sunmaktayız.

Tengen Ürünleri

Pat-i

Pat-i, Hukuk büroları için hazırlanmış bir Kurumsal Kaynak Planlaması projesidir. Finans, Marka/Patent/Endüstriyel Tasarım (İtiraz takibi dahil) Dosya Yöneticisi, Görev Yöneticisi, Müşteri ilişkileri Yönetimi modüllerini içermektedir.

Finans modülü; basit tasarlanmıstır ve yerli bir yazılım ile bütünlesiktir.Türk Fikri Haklar sektörüne özel hazırlanmıs hizmet kodlarını ve mevzuata uygun maliyetlerin tamamını içerir.

Dosya Yöneticisi; esnek tasarımı ile Fikri Haklar sektörü süreçlerine uygun tasarlanmıştır fakat diger hukuk bürolarının kullanımı için rahatlıkla güncellenebilir.
CRM sistemi; çagrı merkezi gibi yeni projelerin bütünlestirilecegi sekilde tasarlanmıstır, Fikri Haklar sektörüne özel olarak gelistirilmistir.
Görev Yöneticisi bir çok fonksiyonu ile yenidir;

Gelen ve giden tüm evrakları (e-postlar dahil) aynı veritabanında tutarak bütünlestirilmesi kolay bir yapıda tasarlanmıstır.
Arsiv olanakları var olan bir çok sistemden daha gelismistir.
Yetkili Kullanıcıların sistemdeki tüm evrakları ve iletileri izleyebilmesi ile yüksek güvenlik ihtiyaçlarına cevap verir.
Yerli olmayan ve çok yüksek maliyetli sistemlerin yerini alabilecek kapasitede, yüksek performans ve yüksek bulunurlukla çalısabilecektir.

Pat-i CRM, Temel CRM işlevlerinin gerçekleştirilebildiği alt sistemdir. Tüm müşteri kayıtları ve iletişim bilgileri bu kısımdan yönetilir. Görüşme, ziyaret, teklif gibi müşterilere ilişkin faaliyetlerin bilgi ve detayları kayıt altına alınabilir. Fırsat kayıt ve takibi gerçekleştirilebilir. Bildirilen şikayetlerin kayıt ve yönetimi yine bu alt sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.

Sertifika hizmet sağlayıcıları açık anahtar altyapısının temel yapıtaşı olup; elektronik ödemeleri yapan ya da gönderen veya diğer temasları gerçekleştiren tarafların kimliklerini onaylayan noter benzeri kuruluşlardır.

Kurum dışından gelen ve kurum dışına gönderilen her türlü evrağın kayıt altına alındığı ve dijital ortamda denetim, dağıtım ve takibinin gerçekleştirilebildiği alt sistemdir. Gerektiğinde barkod yazıcı entegrasyonu sağlanabilir. E-posta ve faks sunucuları ile entegre çalışır. Bu şekilde otomatik olarak kurum dışından gelen tüm e-posta ve faksların yönetimini sağlarken kurum dışına sistem üzerinden e-posta ve faks gönderimine olanak sağlar. Kurum dışına gönderilecek evrakları gönderim öncesi yetkili kullanıcıların denetimine sokabilir. Posta veya kargo yolu ile gelen evrakların taranarak sisteme dahil edilmesi için bir tarama yazılımı içerir. Evraklar üzerinden görev kayıtları oluşturulabilir, tanımlanacak sürelerde görev kayıtları için hatırlatmalar gönderilebilir.

Basit tasarlanmıştır. Fikri haklar sektörüne özel hazırlanmış hizmet kalem ve maliyetlerini içerir. LOGO muhasebe programı ile bütünleşik çalışabilir. Otomatik döviz kuru çekimi ve çevrimi yapılabilir. Yurtdışı işlemler için gerektiğinde otomatik debit dosyaları oluşturulabilir.

Fikri haklar sektörüne özel, marka, patent ve tasarım başvuru, itiraz ve araştırma dosyalarının kayıt, güncelleme, takip ve raporlamasına olanak sağlar. Mevzuatta belirtilmiş tarihlerde alarmlar ve hatırlatma e-postaları oluşturur. Dosyalar üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin finans ve görev yöneticisi alt sistemleri ile entegre bir şekilde kayıt edilmesini, takibini ve tarihe göre görüntülenmesini sağlar. Dosyalar üzerindeki tüm bilgi giriş ve güncellemelerinin takibi ve raporlaması mümkündür.

Pat-i Araştırma & Gözlem


Tubitak-Teydeb tarafından desteklenen, fikri haklar sektörüne özel marka/patent/tasarım araştırma, takip ve gözlem ihtiyaçlarını hızlı, güvenilir bir şekilde karşılayacak şekilde geliştirilen, Veri Madenciliği Platformu üzerine inşa edilmiş kapsamlı ve akıllı bir metin ve görsel karşılaştırma sistemidir.

Periyodik olarak yayınlanan yurtiçi ve yurtdışı Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım bültenleri üzerinde araştırma ve gözlem yapılabilmesine olanak sağlar. Sisteme tanımlanacak dosyalar için otomatik olarak karşılaştırma işlemi yaparak benzerlik puanlaması gerçekleştirir. En fazla benzeyen dosyadan en az benzeyene doğru sıralama yaparak raporlar. Veriler sektöre özel ön işlemlerden geçirilerek temizlenir, benzerlik kriterlerine göre değerli ve değersiz kısımları ayrılır. Araştırma ve gözlem işlemlerinde;

Marka Fonetik Benzerlikleri,
Marka, Patent ve Tasarım Semantik Benzerlikleri,
Marka Logo Benzerlikleri,
Endüstriyel Tasarım Şekil Benzerlikleri,
Marka, Patent ve Tasarım Sınıf Benzerlikleri,
Sınıflararası Yakınlık İlişkileri,
Marka yakınlığı,
Patent İçerik, Alan ve Kapsam Benzerlikleri,
hesaplanır.

Araştırma ve gözlem sonuçlarına web arayüzünden erişilebilir. Web arayüzü gerekirse RSS ve E-mail ile sonuçları periyodik olarak iletebilir. Otomatik bildirim, uyarı ve alarmlar oluşturulabilir. Kullanıcılar yetkileri kapsamında araştırma ve gözlem çıktıları üzerinde yorum ve değerlendirme yapabilir, bu yorumları paylaşabilir.

İşlenmiş periyodik marka, patent ve tasarım verileri üzerinde çok boyutlu analizler yapılmasına olanak sağlar. Görsel araçları ile çıktıları kolay yorumlanabilir ve kullanılabilir. Özellikle patent verileri üzerinde sektörel analizler gerçekleştirilebilir.

Teknolojinin mevcut durumunun analizi,
Sektörel eğilimler,
Rakip analizleri,
Olası yenilik fırsatları,
Ar-ge kaynaklarının yönlendirilmesi ne ilişkin analizler,
Olası lisanslandırma fırsatları bu analizler sonucu ortaya çıkarılabilirMarka Fonetik Benzerlikleri,

Tamamen yerli görüntü işleme ekibi tarafından geliştirilmiştir. Teknolojinin geldiği en son noktada yer alan üç farklı tekniğin temel alındığı yüksek performanslı benzerlik algoritmalarını kullanır. Kullanılan algoritmalar alana özel olarak uyarlanmıştır. Araştırılan görseller benzerliği en yakın olandan uzak olana doğru sıralanır.

e-Belge Evrak Otomasyon

E-belge Evrak Otomasyon, Yoğun yazışmaların gerçekleştirildiği ortamlarda evrak detaylarının dijital ortamda tanımlanmasına olanak sağlar, evrak onay ve iletim süreçlerini hızlandırır.

Oluşacak nihai belgenin dijital ortamda oluşturulması ile kâğıt kullanım ve israfını azaltır, evrak kontrolünü hızlandırır. Kullanıcı oluşacak nihai belge üzerinde güncelleme yapabilir, MS Word üzerinden sisteme otomatik doküman yükleyebilir; böylece MS Word’ün tüm işlevlerinin kullanılabilmesi sağlanır.

Kullanıcı bazlı yetkilendirme yapısı ile erişim kontrolü gerçekleştirebilir. Web üzerinden şifreli ve güvenli veri akışı ile veri güvenliğini sağlar.

E-Belge Nedir?

  • Resmi yazışmaların dijital ortamda oluşturulabildiği,
  • Belirlenen akışlar dahilinde onaya sunulabildiği,
  • Yönetmeliklerce belirlenmiş formatta otomatik belge üretebilen,
  • Şifreli ve güvenli veri alış-verişi gerçekleştiren ,

web tabanlı bir evrak otomasyon yazılımıdır.

GIM - Tescilli Coğrafi İşaretler Haritası

Verileri Türk Patent Enstitüsü`nün sunduğu açık verilerden oluşturulan Tescilli Markaların harita üzerinde işaretlenerek görsellik kazandırıldığı bir web uygulamasıdır.

Tescilli Coğrafi İşaretler; Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Sp@remail E-Posta Platformu

Sp@remail e-posta sunucunuzun yanına eklenerek içerdiği e-posta aktarım aracı ve ilişkisel veri tabanı ile sisteminizin güvenliğini ve kontrolünüz altında olmasını sağlar.

Sp@remail e-posta aktarım aracı; gelen ve giden tüm e-postaları veri tabanına yedekledikten sonra yoluna devam etmesini sağlar, bu sayede sistem üzerinden gelen ve giden tüm e-postaların yedeklenmesi, yetkililerce kontrol edilmesi ve gerektiğinde belgelenmesi sağlanır. Yedekleme kapasitesi gelen ve giden e-postaların yoğunluğuna göre belirlenir.
Sistem tamamen şeffaf çalışır.

Sp@remail Anahtar Fonksiyonları

Kurumunuzdaki bilgi birikimini korur. Kuruma gelen ve giden tüm e-postalar ekleri dahil orjinal halinde sınırsız sürede saklanır ve her an erişilebilir haldedir.
Çalışanların iletişimini denetlemenizi ve yönetmenizi sağlar.
Hukuki delilleri ortaya koyar. Bir çok kurum e-postalardan doğan davalarla karşı karşıya gelebilmektedir. 5651 sayılı kanunun devreye girmesiyle kayıtların tutulmadığını belirtmek artık geçerli yasal bir neden değildir.
Kullanıcı verimliliğini arttırır. Kullanıcılar eski e-postalarını bulmak için zaman harcamazlar
Avrupa Birliğinin 2006/24/EC satılı yönergesine, Sarbanes Oxley yönergelerine, ve 5651 sayılı kanuna tam uyumluluktadır.
Kolay ölçeklendirilebilir. Gerekli depolama alanı ve sunucu eklenerek KOBİ ‘lerde de Servis sağlayıcılarda da çalışabilir.
E-posta sunucularınızı daha etkin kullanmanızı sağlar. E-postalar Sp@remail sunucusunda saklandığından e-posta sunucunuzda artık eski postaları arşivlemek için kaynak ayırmak zorunda kalmazsınız.
Gelen ve Giden e-postalar için belirli anahtar kelimeler geldiğinde alarm üretilmesi sağlanarak iletişime anında müdahale edilebilir.

ownCloud

Günümüzün artan veri üretimi birçok zorluğu da beraberinde getirmiştir. Harici bulut sistemlerinde kurumsal olmayan son kullanıcılara yönelik birçok çözüm üretilmiştir. Fakat kurumsal ihtiyaçlara yönelik bir veri/dosya paylaşım ve yönetim çözümü ihtiyacı bulunmaktadır. Owncloud bu ihtiyacı kurumsal bir dosya bulut platformu oluşturarak günümüzün mobil ve birlikte çalışabilirlik ortamında karşılamak için tasarlanmış yeni nesil bir çözümdür. Owncloud bütün bunları yaparken BT uzmanlarına ve yöneticilerine de benzersiz bir kontrol ve şeffaflık sağlar.

ownCloud pazarda sunulan son kullanıcıya yönelik harici bulut (public cloud) tabanlı dosya paylaşım sistemleri gibi kolay kullanılabilir ve yönetilebilir olmasının yanısıra aynı zamanda kurumsal güvenlik, ve gizlilik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kendi veri merkeziniz içerisinde kurulabilir (on-premise) bir platformdur. Kullanıcılar kurumsal dosyalarına her zaman, her yerden erişebilir olurken, sistem aynı zamanda kurumunuzun BT kurallarına göre yönetilebilir olacaktır.

Erişim : Dosyaları nerede saklandıklarından bağımsız olarak heryerden her zaman her cihazdan erişime açın.
Kontrol : ownCloud çözümünün hangi sunuculara kurulacağı, dosyaların nerede saklanacağı, hangi yedekleme alanlarının kullanılacağını belirleyin.
Yönetim : ownCloud kurumunuzun mevcut kimliklendirme, yetkilendirme, loglama, izleme, veritabanı ve yedekleme sistemleri ile hızlı, etkin ve kolay bir şekilde entegre olacak şekilde yönetin.

Tengen Hakkında


2007 yılında Hacettepe Teknokent teknoloji geliştirme bölgesinde Tengen Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi adı altında kurulan şirketimiz kurumsal yazılım geliştirme, sistem destek alanlarında uzmanlaşmış genç ve üretken kadrosu ile müşteriye özel çözümler sunarak kısa sürede bilişim sektöründe kendisine yer edinmiştir. Ekibimiz uzun yıllara dayanan sunucu taraflı yazılım geliştirme ve Unix/Linux sistem kurulum, danışmanlık tecrübelerini bir araya getirerek yaratıcı ürünler geliştirilerek müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışmaktadır.

Referanslar

img img-responsive
img img-responsive
img img-responsive
img img-responsive
img img-responsive
img img-responsive

Bize Ulaşın


Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ve demo talebinde bulunmak için hemen iletişim formumuzu doldurun, sizinle iletişim kuralım.